Menu Nhà Hàng Nướng ZoZo 12 Hồ Sen và 53 Lương Khánh Thiện - Hải Phòng

0936.262.282